Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา

สนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกา มีการลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2509 เพื่อให้สิทธิแก่พลเมืองของทั้งสองประเทศที่จะลงทุนในประเทศของกันและกัน สนธิสัญญาเป็นไปตามกิจกรรมที่ทั้งสองประเทศเคยทำร่วมกันระหว่างช่วงปี 2493 ถึงปี 2503 อย่างเช่น Joint initiative ในสหประชาชาติ กิจกรรมและข้อตกลงระหว่างกันบางข้อตกลง สนธิสัญญาอนุญาตให้พลเมืองอเมริกันสามารถถือหุ้นข้างมากได้ในบริษัทของไทย (และในทางกลับกัน) โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

ธุรกิจนั้นต้องไม่ใช่ธุรกิจจำพวก

 • การสื่อสาร
 • การเดินทาง
 • งานเกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์
 • ธนาคารเกี่ยวกับระบบการฝากเงิน
 • การครอบครอบพื้นที่ การตักตวงทรัพยากรธรรมชาติ
 • สินค้าพื้นเมืองเกี่ยวกับเกษตรกรรม

บริษัทต้องมีกรรมการอย่างน้อยร้อยละ 50 ที่ถือสัญชาติอเมริกัน ทุนต่ำสุดสำหรับสนธิสัญญาทางไมตรีและความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหรัฐอเมริกาคือ 3 ล้านบาท

ขั้นตอนในการขอใช้สิทธิพิเศษของการส่งเสริมโดยสนธิสัญญานี้:

1.การจดทะเบียนบริษัทจำกัด,ห้างหุ้นส่วน หรือ สำนักงานสาขา

การจดทะเบียนของนิติบุคคลในราชอาณาจักรไทยนั้นเป็นขั้นตอนแรกที่จะขอใช้สิทธิพิเศษโดยสนธิสัญญาเช่นว่านี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ รูปแบบการจัดตั้งธุระกิจ

2. การได้มาซึ่งประกาศนียบัตรจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพ

ขั้นตอนที่ 2 ในการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้สนธิสัญญาคือการได้มาซึ่งประกาศนียบัตรจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ จากสถานเอกสารอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาซึ่งจะระบุไว้ว่าธุรกิจนั้นดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยพลเมืองอเมริกา ขั้นตอนการดำเนินการแบบละเอียดอธิบายจากสถานทูตอเมริกาสามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่ และ แบบฟอร์มที่ต้องยื่นให้กับที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

3. เอกสารที่ต้องยื่นจดทะเบียนแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ขั้นตอนสุดท้ายในการได้มาซึ่งการเป็นเจ้าของส่วนมากของคนต่างด้าวภายใต้สนธิสัญญาคือการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทพร้อมด้วยประกาศนียบัตรจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์ยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เอกสารที่ต้องใช้ได้แก่ :

 • ใบประกาศนียบัตรจากสำนักงานที่ปรึกษาฝ่ายการพาณิชย์จากสถานทูตอเมริกา
 • ข้อบังคับการจัดตั้งบริษัท
 • ข้อบังคับต่างๆของบริษัท
 • ชื่อบริษัท
 • เลขทะเบียนและวันที่ในการจดทะเบียน
 • ที่อยู่ที่ใช้ในการจดทะเบียน
 • เขตอำนาจศาลที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
 • ข้อมูลส่วนตัวของกรรมการแต่ละคนและจำนวนหุ้นที่แต่ละคนถือ
 • ทุนจดทะเบียนของบริษัท
 • จำนวนเงินทุนที่ชำระไปแล้ว
 • จำนวนหุ้นและมูลค่าของหุ้น
 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นที่ถือ

โดยปกติแล้วการดำเนินการจะใช้เวลา 4-6 สัปดาห์

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ