Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

วีซ่านักท่องเที่ยว

ข้อความเบื้องต้น

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าท่องเที่ยวนั้นเป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยที่เข้ามาเพื่อการพักผ่อนและท่องเที่ยว วีซ่าประเภทนี้จำกัดให้ผู้ถือสามารถท่องเที่ยวและไม่อนุญาตให้มีการทำงานหรือทำธุรกิจในประเทศ วีซ่าประเภทนี้

 1. ผู้ถือวีซ่านั้นไม่ใช่ผู้ที่มีสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นจากข้อสัญญาระหว่างประเทศและต้องการเดินทางมาในประเทศไทย
 2. ผู้ถือวีซ่าที่มีสัญชาติที่ได้รับการยกเว้นการขอวีซ่าและต้องการที่จะอยู่เพื่อการท่องเที่ยวนานกว่าระยะเวลาที่ได้รับการยกเว้น

มีหลายประเทศที่ได้รับการยกเว้นการไม่ต้องขอวีซ่าเพื่อเข้ามาในประเทศไทย ทั้งนี้ก็มีกำหนดระยะเวลา ผู้มีสัญชาติในประเทศที่ได้รับการยกเว้นตามข้อตกลงที่ทำในประเทศไทยนั้นก็ยังต้องมีวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อเข้าประเทศ แต่ไม่ต้องมีการขอก่อนเดินทางเพราะสามารถขอได้โดยตรงเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศ

วีซ่าประเภทนี้ มีกำหนดระยะเวลาในการอยู่ในราชอาณาจักรได้ 30 วัน หรือ 60 วัน ซึ่งสามารถขอขยายเวลาในการอยู่ได้ออก๓๐วัน ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองใกล้บ้าน

ประเทศที่อยู่ภายใต้ข้อสัญญายกเว้นการขอวีซ่า

ผู้ที่มีสัญชาติของประเทศดังกล่าวนี้สามารถที่จะอยู่ในราชอาณาจักรได้ในระยะเวลา 15 วัน

Tourist Visa Thailand

ผู้ที่มีสัญชาติของประเทศต่อไปนี้มีสิทธิที่จะได้รับการยกเว้นวีซ่า ถ้าเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรผ่านทางสนามบิน จะมีระยะเวลาของการเข้าพัก 30 วัน ถ้าเดินทางเข้ามาตามแนวชายแดนระหว่างประเทศ จะมีระยะเวลาของการเข้าพัก 15 วัน ชายแดน (ยกเว้น: พลเมืองของประเทศมาเลเซียจะได้รับระยะเวลาของการเข้าพัก 30 วันเมื่อเข้าสู่ทางบกตามแนวชายแดนระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย) ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้อาจจะไปขยายวีซ่าได้ 7 วัน

Tourist Visa Thailand

ผู้ที่มีสัญชาติตามนี้จะสามารถอยู่ในราชอาณาจักรได้ถึง 90 วัน

Tourist Visa Thailand

การได้มาซึ่งวีซ่านักท่องเที่ยว

1. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะ

 • ผู้ขอต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว

2. เอกสารที่จำเป็น

 • หนังสือเดินทาง มีอายุการใข้งานอย่างน้อย 6 เดือน
 • แบบการขอวีซ่า
 • รูปถ่าย ขนาด 4×6 เซนติเมตร
 • ตั๋วเครื่องบินจ่ายเงินครบถ้วนและยืนยันแล้ว
 • มีการพิสูจน์ฐานะทางการเงิน (20,000 บาทต่อคน และ 40,000บาทสำหรับครอบครัว
 • เอกสารอื่นๆตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลเรียก

3. ค่าธรรมเนียม

 • 30 ดอลล่าร์สำหรับการเข้าประเทศ (สามารถเปลี่ยนแปลงได้)
4. อายุการใช้งาน, ช่วงเวลาที่จะอยู่, การยืดเวลา
 • วีซ่าท่องเที่ยวสามารถใข้ได้ 3 เดือนหรือ 6 เดือน (ต้องเดินทางเข้าประเทศภายใน 90 หรือ 180 วันนับจากวันที่มีการออก)
 • ผู้ถือวีซ่าท่องเที่ยวสามารถอยู่ได้ถึง 30 วัน หรือ 60 วัน
 • วีซ่าประเภทนี้สามารถขยายเวลาการอยู่ได้ถึง 30 วัน การขยายเวลานี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแผนกตรวจคนเข้าเมือง

5. บันทึก

 • ผู้ถือหนังสือเดินทางตามประเทศดังต่อไปนี้ต้องกรอกเอกสารที่สถานทูตของประเทศไทยหรือกงสุลของประเทศไทยที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่อาศัยถาวรอยู่ : ประเทศอัลจีเรีย, บังกลาเทศ, อียิปต์, อินเดีย, อิหร่าน, อิรัก, เลบานอน, ลิเบีย, เนปาล, ปากีสถาน, ปาเลสไตน์, ศรีลังกา, ซูดาน, ซีเรีย, เยเมน

contact us

 

Stein Advisors ©

บล็อก

 • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
  E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
  อ่านต่อ