Business Advisory firm focusing on company setup in Thailand, including BOI application, Thai limited, Immigration and labor consulting.

Board of Investment: แนวทางการสนับสนุนในปี 2556-2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้กลายมาเป็นหน่วยงานที่สำคัญมากสำหรับเหล่าบรรดานักลงทุนผู้ซึ่งมีความต้องการที่จะกระทำการธุรกิจใดๆในประเทศไทย และด้วยการให้ความสนับสนุนที่มีมากขึ้นกว่าเมื่อก่อน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีการตัดสินใจที่จะเพิ่มการสนับสนุนโครงการนี้ขึ้นไปอีก โดยมีการมุ่งเน้นไปในเรื่องแผนการดำเนินการใหม่ๆ กล่าวคือ การส่งเสริมนโยบายการพัฒนาแบบยั่งยืน และเอาชนะกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง ระยะเวลาของนโยบายนี้คร่าวๆใช้ประมาณ 4 ปีในการดำเนินการ เริ่มตั้งเเต่ปี 2556-2560

แนวทางใหม่ในการสนับสนุนการลงทุนมีตั้งเเต่การสนับสนุนเเบบกว้างไปจนถึงเเนวการสนับสนุนแบบเฉพาะจุด นี่จะต้องประสบความสำเร็จจากโครงการสร้างแรงจูงใจใหม่และแรงจูงใจที่ลดลงสำหรับสินค้าที่มีการขยายตัว นอกจากนี้แล้วการสนับสนุนจะไม่จำกัดแค่เฉพาะรูปแบบธุรกิจที่เป็นเป้าหมายเท่านั้น แต่ จะพิจารณาจากกลุ่มของธุรกิจแทน ดังนั้นในบริเวณที่ 1,2,และ3 จะถูกยกเลิก แต่จะใช้เป็นกลุ่มวงการอุตสาหกรรมนั้นๆ สุดท้ายสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเล็งเห็นบทบาทของตัวเองที่นอกเหนือจากการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีที่บริสุทธิ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการลงทุนและการดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมอุตสาหกรรมการเชื่อมโยงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การส่งเสริมการลงทุนของไทยในต่างประเทศและอื่น ๆ

แนวทางการสนับสนุนในปี 2556-2560 นี้จะส่งผลต่อทั้งการขยายโปรเจคต่างๆ และกล่าวคือ การเรียกเก็บภาษีจะถูกลดลง เดิมรวมทั้งสิ้น 49 กิจกรรมจะมีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลาแปดปีโดยไม่ต้องมีเงินทุน ในอนาคตตัวเลขนี้จะลดลงถึง 18 กิจกรรม ก่อนหน้านี้มีทั้งหมด 80 กิจกรรมที่ได้รีบการยกเว้นในเรื่องของภาษีรายได้นิติบุคคลเป้นเวลาทั้งสิ้น8ปี ในอนาคตจะมีเพียง 30 กิจกกรมเท่านั้นที่จะได้รับการยกเว้นถาษีรายได้นิติบุคคล นอกจากนี้กิจกกรม 80 กิจกรรมจะถูกยกเลิก นำออกจากกิจกกรมที่ได้รับการสนับสนุน อีก 69 โครงการจะได้รับการส่งเสริมทางด้านภาษีที่น้อยลงกว่าเก่า

มนอีกไม่กี่สัปห์ดาข้างหน้านี้ เราจะทำการอัพเดทในรายละเอียดของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและนโยบายใหม่ของแนวทางการสนับสนุนในปี 2556-2560 เราจะอธิบายถึงเหตุผลของการเปลี่ยนแนวทางการสนับสนุนและพูดคุยถึงทิศทางของนโยบายการสนับสนุนใหม่ นอกจากนี้เราจะพูดถึงเรื่องกรอบระยะเวลาและการเปลี่ยนแปลงที่มีการเริ่มใช้แล้วพร้อมทั้งเปรียบเทียบกับนโยบายเก่าของประเทศไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนในเนื้อหาที่เข้มข้น เจาะลึก … โปรดติดตามความคืบหน้าเร็วๆนี้

Leave a Reply

บล็อก

  • การเพิกถอนการค้าขายผ่านระบบ E-Commerce
    E-Commerce คือการซื้อและการขายสินค้าผ่านทางสื่ออิเลคทรอนิค อย่างเช่น อินเตอร์เนต โดยมีผู้บุกเบิกรายใหญ่อย่าง Amazon และ Ebay ซึ่งทุกวันนี้บริษัทที่ทำการค้าผ่านระบบ E-Commerce ได้กลายมาเป็นผู้ค้าที่มีบทบาทสำคัญทางธุรกิจของโลก และไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ค้าในประเทศไทยได้เริ่มทำการตลาดออนไลน์ เพื่อขยายกิจการให้เจริญเติบโตอย่างเช่นทุกวันนี้ การแลกเปลี่ยนซื้อขายระบบ
    อ่านต่อ